دانلود سریال The Wheel of Time

دانلود سریال The Wheel of Time

کارگردان:

بازیگران:

زنی به نام Moiraine با پنج مرد و زن جوان در یک دنیای فانتزی که جادو وجود دارد، اما فقط برخی می توانند به آن دسترسی داشته باشند، سفر می کنند.

گویندگان

دوبله فارسی سریال ماشین های زمان (Wheel of Time 2021)

گویندگان: (گپ فیلم)
فریبا رمضانپور، کسری کیانی، علی مومیوند، محمدعلی جان پناه، امیر صمصامی، مریم بنایی، امیربهرام کاویانپور، و ...

لینک های دانلود سریال The Wheel of Time

  • فصل 1
  • فصل 2
کیفیت WEB-DL 720p
لینک دانلود نام فایل زبان حجم انکدر رزولوشن
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E01.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E02.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E03.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E01.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E02.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E04.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E03.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E04.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E05.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E06.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E05.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E06.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E07.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E08.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 350 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E07.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E08.720p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 450 MB Filmb.in 1280×720
کیفیت WEB-DL 1080p
لینک دانلود نام فایل زبان حجم انکدر رزولوشن
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E01.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E02.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E03.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E01.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E02.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E04.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E03.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E04.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E05.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E06.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E05.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E06.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E07.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E08.1080p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E07.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
دانلود The.Wheel.of.Time.S01E08.1080p.WEB-DL.x264.Dubbed_Filmbin.mkv دوبله فارسی 800 MB Filmb.in 1920×1080
کیفیت WEB-DL 720p
لینک دانلود نام فایل زبان حجم انکدر رزولوشن
دانلود The.Wheel.of.Time.S02E01.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S02E02.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1280×720
دانلود The.Wheel.of.Time.S02E03.720p.WEB-DL.x264_Filmbin.mkv زبان اصلی 650 MB Filmb.in 1280×720